– Den höga andelen nöjda företagarmedlemmar är ett tydligt kvitto på att vi levererar på medlemmarnas uppdrag, och att alla i LRF har gjort ett mycket bra jobb, trots mycket utmanande omständigheter under pandemin. Vi är en medlemsdriven organisation som jobbar för ökad lönsamhet och stärkt tillväxt för företagen i de gröna näringarna. Vi välkomnar fler att bli medlemmar hos oss och tillsammans med oss kunna skapa bättre förutsättningar för livsmedelsproduktionen, skogsbrukandet och det företagande som har jorden, skogen eller landsbygdens miljö som sin bas, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Resultat som skapar stolthet

De högsta betygen får LRFs näringspolitiska arbete, opinionsbildningsarbetet och LRFs medlemsförmåner. Den viktigaste näringspolitiska frågan för medlemmarna är att LRF arbetar för bättre förutsättningar för att leva och driva verksamhet på landsbygden. Högt kommer även markintrångs- och äganderättsfrågor liksom skogspolitik.

– De här resultaten skapar stolthet och ger kraft och energi i hela organisationen. De frågor som är viktigast för våra medlemmar är områden som vi jobbar med varje dag och som är helt avgörande för kunna att utveckla företagandet i det gröna näringslivet och på landsbygden, säger Anna Karin Hatt.

LRF profilerar det gröna näringslivet

För att profilera det gröna näringslivet och medlemsföretagens betydelse för samhället presenterar LRF varje kvartal Grönt Näringslivsindex som  Dagens Industri också lyfter i i samband med varje rapportlansering.

Fakta om Nöjd medlem

 • 2 556 företagarmedlemmar fick möjlighet att svara på undersökningen under perioden april-maj 2021.
 • 470 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 18 procent.

Så här tycker företagarmedlemmarna om LRF

 • 9 av 10 tycker att LRF är en viktig organisation.
 • 9 av 10 anser att det är viktigt att vara många medlemmar i LRF.
 • 8 av 10 tycker att LRF utvecklar det gröna näringslivet.
 • 7 av 10 är nöjda med sitt medlemskap.
 • 7 av 10 har förtroende för LRFs sätt att jobba.

Snabbfakta om LRFs medlemmar

 • 137 000 medlemmar varav 39 procent är kvinnor, 117 000 är företagarmedlemmar.
 • Tillsammans driver medlemmarna i LRF 70 000 företag inom de gröna näringarna.
 • 52 000 medlemmar äger sammantaget 3 900 000 ha skog.
 • 33 000 medlemmar brukar sammantaget 1 434 200 ha åker.
 • De vanligaste produktionsinriktningarna bland LRF-medlemmarna är skogsbruk, växtodling, entreprenadverksamhet, trädgårdsproduktion, animalieproduktion och hästföretagande.