Deklarationen skrevs under av LRF Skogsägarna och 16 andra europeiska skogsägarorganisationer i början av veckan.

- Stämningen vid mötet var ganska upprörd. Många från skogsägarrörelsen är oroade över att EU-kommissionen har lagt fram en ny skogsstrategi för Europa utan att varken ta hänsyn till skogsägarnas kunskaper eller synpunkter, säger Magnus Kindbom, skogsdirektör på LRF Skogsägarna som var med på mötet.

Mastig kritik

Kritiken som lyfts är att skogsstrategin bortser från den brukade skogens stora klimatnytta och den enskilde skogsägarens rätt att bestämma över hur skogen ska skötas. Det finns även kritik mot att EU-kommissionen bortser från det nationella självbestämmandet över skogen eftersom man nu försöker reglera vilka metoder som används vid skogsbruk, när kommissionen skriver i strategin att exempelvis trakthyggesbruk ska undvikas.

Hoppas att EU ska lyssna

Den gemensam deklaration Vienna Declaration of the European Forest Owners ska överlämnas till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

- Denna deklaration kan göra skillnad. Dels visar vi att det är fler länder än Sverige som är oroade över EU:s skogsstrategi och dels visar vi på konkreta punkter på hur EU:s skogspolitik kan förbättras. När vi står tillsammans med våra kollegor runt om Europa är det mycket större chans att EU lyssnar på oss, säger Magnus Kindbom, LRF Skogsägarna.

Ministrar från skogrika länder

På konferensen i Wien samlades även ministrar med skogsansvar från skogsrika länder såsom Sverige, Finland, Slovakien, Slovenien, Tyskland och Österrike. Från Sverige deltog näringsminister Ibrahim Baylan. Även ministrarna undertecknade ett gemensamt yttrande.

- Vi välkomnar att Ibrahim Baylan närvarade vid konferensen för att stå upp för svenska intressen. Ministrarnas egna överläggningar banar väg för ett tätare samarbete i EU mellan de stora skogsländerna, avslutar Magnus Kindbom, LRF Skogsägarna. 

Här kan du läsa deklarationen.