Flera stora aktörer i Sveriges livsmedelsbransch har tillsammans kartlagt utmaningar och möjligheter för en ännu mer hållbar produktion till 2050. Resultaten visar att den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet, samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas.

Gynnar produktion och biologisk mångfald

Hela värdekedjan inom livsmedelssektorn – Arla, DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara – har tillsammans genomfört ett omfattande, årslångt projekt, som resulterat i en rapport som beskriver hur en omställning kan göras möjlig, och hur man ska minska klimatpåverkan och samtidigt öka produktiviteten och gynna den biologiska mångfalden.
Hållbarhet definieras utifrån fyra parametrar i rapporten – djurvälfärden, planeten, produktiviteten och plånboken. Alla lika viktiga för att produktionen ska vara långsiktigt hållbar.

Tre olika klimatutsläpp i fokus

Klimatutmaningarna är tydliga. Utsläppen kommer från fossil koldioxid, lustgas och metan från biologiska processer, som bryts ned olika fort i atmosfären och påverkar den globala uppvärmningen på olika vis. Det är därför viktigt att skilja på dessa tre klimatutsläpp för att bedöma olika insatser att nå 1,5 graders målet inom Parisavtalet.

Den svenska mjölk- och nötköttsproduktionen har även i framtiden en viktig roll att spela i ett hållbart livsmedelsystem. Branschen åtar sig att tillsammans driva på utvecklingen och skapa förutsättningar för omställningen till en mer hållbar mjölk- och nötköttsproduktion mot 2050, som når Parisavtalets mål.

Fler behöver samarbeta

Styrkan i samarbete är avgörande för att driva på en mer hållbar utveckling. Men insatser krävs från fler aktörer och för att realisera potentialen och möjliggöra omställningen på gården krävs i första hand en ökad lönsamhet inom primärproduktionen.

Du hittar rapporten uppe till höger.

Här kan du se presentationen av rapporten.