– De stora jordbruksländerna har tagit efter den svenska modellen. Europa är bäst i världen i den här frågan. Och vi är bäst i EU. Det är något att vara stolt över, säger LRFs veterinär Anna Forslid.

Varje år dör cirka 750 000 personer av infektioner orsakade av resistenta bakterier. Med en ökad antibiotikaresistens blir många infektioner antingen svårare eller till och med omöjliga att bota.

Folkhälsan hotas

Därför är det extra glädjande att Sverige befäster positionen som EU-bäst på låg antibiotikaanvändning i djurhållningen. Det är elfte året i rad som siffror från europeiska läkemyndigheten, EMA, visar att svenska djurbönder använder minst antibiotika av alla EU-länder.

– Antibiotikaresistens är ett globalt och växande hot mot folkhälsan. Effektivaste sättet att minska överanvändningen av antibiotika i matproduktionen är att stärka djuromsorgen. Friska och glada djur behöver inga mediciner. Det är en insikt som vi svenska lantbrukare länge jobbat utifrån och det är glädjande att se att övriga EU-länder inspireras av vårt arbete, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström som också driver en gård i västra Sverige.

Sverige har gått före

Sverige har sedan mitten av 1980-talet varit ett föregångsland i djurvälfärdsfrågor. På LRFs riksförbundsstämma antog medlemmarna då ett historiskt beslut om att jobba för ett förbud mot användning av antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. 1986 blev det lag i Sverige, vilket det nu även är inom hela EU.

– Att vi i flera decennier har varit EU-ledande i arbetet mot överutnyttjande av antibiotika är något vi ska vara stolta över. Det räddar liv. Nu när EU-kommissionen tar initiativ av minskad antibiotikaförbrukning så har svenska bönder redan gjort jobbet, säger Anna Forslid, veterinär på LRF.

Användningen av antibiotika ut i EU 2020

10-20 mg per kilo skattad vikt

 • Sverige 11,1
 • Finland 16,2

20-30 mg per kilo skattad vikt

 • Litauen 20,5
 • Luxemburg 29

30-40 mg per kilo skattad vikt

 • Lettland 30,8
 • Slovenien 33,3
 • Danmark 37,2

40-60 mg per kilo skattad vikt

 • Österrike 46,3
 • Irland 47
 • Estland 49,2
 • Nederländerna 50,2
 • Slovakien 51,9
 • Tjeckien 56,3
 • Frankrike 56,6
 • Rumänien 57,8

60-80 mg per kilo skattad vikt

 • Kroatien 68,6

80-100 mg per kilo skattad vikt

 • Tyskland 83,8
 • Grekland 89,1

100-150 mg per kilo skattad vikt

 • Belgien 103,4
 • Malta 116,1

150-200 mg per kilo skattad vikt

 • Spanien 154,3
 • Bulgarien 166
 • Ungern 169,9
 • Portugal 175,8
 • Italien 181,8
 • Polen 187,9

200- mg per kilo skattad vikt

 • Cypern 393,6

Läs hela rapporten här.

Först med förbud

1984 beslutade LRF att arbeta för att stoppa användningen av antibiotika för att få djur att växa snabbare. 1986 kröntes detta arbete med framgång då LRF fick Sveriges regering att som första land i världen besluta om ett förbud för antibiotika som tillväxtbefrämjare.

Läs berättelsen om hur det gick till när Sverige blev ett föregångsland.