UTP är en förkortning av Unfair Trading Practices, otillbörliga handelsmetoder, och är ett EU-regelverk som från och med nu ska tillämpas i Sverige för att förhindra oschysta affärsmetoder i livsmedelskedjan.

Bra, tycker LRF

LRF tycker att det är en bra leverans i livsmedelsstrategins anda. Den svenska livsmedelsproduktionen måste öka och då behöver hela kedjan fungera på ett bättre sätt. Och en större del av det mervärde som konsumenterna betalar för svenska livsmedel behöver falla tillbaka på primärledet och svenska bönder.

Säljaren skyddas

UTP skyddar säljare och leverantörer mot köpare i livsmedelskedjan. Exempelvis en trädgårdföretagare som säljer till en grossist eller en livsmedelsindustri som säljer till detaljhandeln. För en lantbrukare som levererar till livsmedelsindustrin blir effekten av UTP främst indirekt genom att industrins förhandlingar med detaljhandeln påverkas.

Exempel på sådant som blir förbjudet är att betala en leverantör senare än 30 dagar, att avbeställa varor senare än 30 dagar innan leverans, att göra ensidiga ändringar i avtal, att ta betalt av leverantörer för kostnader, till exempel reklam, som ligger i handeln, att vägra skriftliga avtal, att kopiera leverantörens produkter, som kan vara fallet med EMV.

Alla livsmedel omfattas

Alla livsmedel omfattas, både färskvaror och annat, även blommor och plantväxter. Undantag gäller små köpare med en omsättning under 2 miljoner euro, cirka 20 miljoner kronor. Och när det gäller avbeställning av en leverans så kan restaurangbranschen göra detta ned till fem dagar före leverans.

Bönderna får mer av matkronan

För svenska bönder betyder UTP-reglerna bättre maktbalans i livsmedelskedjan som stärker dem och kan ge primärledet en större andel av konsumentens matkrona.

En annan positiv effekt är att UTP-reglerna kan göra det lättare att nå riksdagsmålet om en ökad svensk livsmedelsproduktion.

Hör bonden Glenn Oredsson och LRFs näringspolitiske expert Lars-Erik Lundkvist i Ekonomiekot om UTP-reglerna.