Enligt den nationella livsmedelsstrategin ska ekologisk produktion öka. Men försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige har avtagit eller minskat på senare tid trots att efterfrågan ökar internationellt. I Tyskland ökade försäljningen med 22 procent under 2020. Det finns med andra ord goda möjligheter att öka produktionen i Sverige, förutsatt att utbud och efterfrågan matchas på marknaden.

Men svenska bönder har det tufft just nu. Under de senaste månaderna har de ekologiska böndernas ekonomi blivit hårt ansatt på grund av de rusande priserna på insatsvarorna, precis som för alla bönder.

Ökad tveksamhet till ekologisk produktion

Efter årsskiftet kommer dessutom nya regler som ökar både administrationen och avgifterna – och därmed även osäkerheten för de som vill ställa om. Och det mitt i brytperioden mellan nya och gamla CAP.

– Vi märker en allt större tveksamhet i att ställa om till ekologisk produktion – samtidigt som efterfrågan ökar internationellt. Den kombinationen gör att vi riskerar att tappa i konkurrenskraft, säger Elvira Forsström.

"Ingen hållbar situation"

De nya reglerna gäller från och med 1 januari. Många regler har blivit tydliga gentemot producenterna först nu. Men trots det råder fortfarande många oklarheter. Uppmaningen till dig som är ekoproducent är att ha tät kontakt med din rådgivare samt att besöka Jordbruksverkets hemsida.

– Bönderna får reda på de nya reglerna väldigt sent. En del frågor om tolkning och tillämpning i Sverige av den nya förordningen är dessutom inte klara än. Det är inte en hållbar situation eftersom producenterna behöver veta i tid vad som gäller för att kunna göra rätt, säger Elvira Forsström.

Många generella undantag tas bort

En av de större förändringarna är att många av de tidigare generella undantagen tas bort. I stället måste varje producent skicka in en ansökan om individuellt undantag. De flesta ansökningar ska skickas till Jordbruksverket, som tar ut en avgift för handläggningen. Ansökan om att använda icke-ekologiskt utsäde ska handläggas av kontrollorganen som själva bestämmer hur hög avgiften blir.

Där är det viktigt att kontrollorganen gör sitt yttersta för att minimera kostnaden för bönderna. LRF menar också att Jordbruksverket bör se över sina avgifter och äska särskilda medel för arbetet.

– Avgifter i produktionen får inte drabba böndernas konkurrenskraft. För en trädgårdsföretagare som odlar många grödor i mindre utsträckning där det faktiskt inte finns ekologiskt utsäde att tillgå av rätt sort, kan kostnaden bli så stor att man väljer att minska sin produktion eller helt enkelt börja odla konventionellt, säger Elvira Forsström.

LRF menar att följderna för bönder som inte hinner anpassa sig till de nya reglerna ska bli små.

– Det är inte rimligt att bönderna ska lida för att klargörande av många regler kommer sent. Hela processen med den nya förordningen har varit försenad och det är rimligt att ha överseende det första året, säger Elvira Forsström.

Här är fem viktiga nyheter

Minskad möjlighet att använda icke-ekologiskt utsäde. Om det ekologiska utsädet tar slut måste odlaren ansöka om individuellt undantag. Det är alltså extra viktigt att vara ute i god tid framöver vid inköp av utsäde.

Djupare odling i växthus. All ekologisk odling ska ha kontakt med jorden och alven. Något som kan vara svårt på våra breddgrader där tjälen skapar problem vintertid. Sverige har dock ett undantag för odling i så kallade avgränsade bäddar för ytor som var certifierade den 27 juni 2018.

Undantag krävs för att avlägsna horn eller hornanlag. Undantagen är tidsbegränsade men kan sökas flera gånger.

Inköp av icke-ekologiska avelsdjur kräver individuellt undantag. Djurhållaren ska ansöka om undantag hos Jordbruksverket.

Slutuppfödning av tjurar på stall inte längre tillåtet. Efter årsskiftet måste de ha tillgång till rastgård.

LÄS MER om de nya reglerna på Jordbruksverket hemsida.

LÄS MER: Brevet till näringsministern från LRF, KRAV och Ekologiska lantbrukarna.

LÄS MER: Se näringsministerns svar