Stöden handlar om åtgärder för att ställa om från fossildrivna maskiner till eldrivna och byte från fossila till förnybara bränslen för uppvärmning.

De här åtgärderna kan du söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

En som sökt och blivit beviljad stöd från Klimatklivet är värmlandsbonden Erik Forsberg. Stöd till en eldriven lastare är beviljad och snart står den på gården.

Erik Forsberg

– Det kan såklart vara klurigt att lista ut vilka insatser på gården som gör störst klimatnytta men det är också det som gör stödet lite mer intressant. Det är en utmaning och en otrolig möjlighet för lantbruket att kunna göra klimatåtgärder utan att det drabbar det enskilda företaget, säger Erik Forsberg.

Med en eldriven lastare på gården sparar han många arbetstimmar med dieseldrivet fordon. Lastaren kommer att användas dagligen, bland annat till att skrapa, strö och utfodra hos djuren.

Ansökningsperioden är öppen 8-18 november 2022
Läs mer om hur du ansöker hos Naturvårdsverket.