TikTok vill LRF nå ungdomar mellan 15 och 21 år för att skapa intresse för lantbruk och stärka bilden av bonden. Ungdomsambassadörerna tar fram innehåll som förklarar, inspirerar och slår hål på myter. Tanken är att skapa förståelse för vad bonden gör, intresse för livet på landet, för hur skogen brukas och var maten kommer ifrån. Alltid lättförståeligt, alltid med glimten i ögat.

Nio ungdomsambassadörer

De nio ungdomsambassadörerna är i åldrarna 17-22 år och svarade på LRFs annons på Facebook och Instagram som fick stor spridning varefter ansökningarna började rulla in. Ambassadörerna har alla koppling till skogs- och jordbruket, de är uppväxta på bondgård och pluggar eller jobbar nu inom de gröna näringarna.

LRFs ungdomsambassadörer är Alma Håkansson och Elin Almberg från Mellerud, Emelie Nygårds Gustafsson från Rättvik, Carl Bernadotte från Strängnäs, Elin och Julia Bengtsson från Kinnared, och Matilda, Elin och Alice Jonasson från Svenstavik. 

Spana in kontot och följ här.