Under de senaste åren har svenska skogsägare behövt betala en avgift till Trafikverket för att lägga upp virke längs med en allmän väg. Avgiften har väckt stark kritik från många av LRFs skogsägande medlemmar. LRF Skogsägarna har därför under de senaste tre åren arbetat gemensamt med skogsnäringen för att avgiften ska tas bort. I samband med att statsbudgeten för nästa år röstades igenom kom äntligen ett besked – avgiften slopas från och med 1 januari 2022.

Sofia Backéus berättar om hur LRF Skogsägarna har arbetat med frågan.

Avgiften har engagerat många medlemmar – hur har det märkts?

- Vi har fått många telefonsamtal och mail om avläggsavgiften. Under min tid på LRF Skogsägarna är detta faktiskt den fråga som jag har fått mest samtal om. På Riksförbundsstämman 2020, efter en motion från LRF Värmland, så fick vi uppdraget att arbeta för att avgiften skulle tas bort. För många skogsägare har avläggsfrågan varit en fråga som symboliserat regelkrånglet och onödiga avgifter, vilket har skapat mycket irritation, säger Sofia Backéus.  

Varför tror du att avgiften har fått så mycket kritik?

- Avgiften hade funnits tidigare för många år sedan, men togs bort när Trafikverket gick över till digitala ansökningar. När avgiften kom tillbaka utan att myndigheten hade ändrat sitt arbetssätt, uppfattade många skogsägare avgiften som en extra pålaga utan anledning. Det är tydligt att avgiften slog extra hårt mot mindre enskilda skogsägare som levererar mindre volymer och är beroende av att kunna lägga virket vid allmän väg, säger Sofia Backéus.  

På vilket sätt har LRF Skogsägarna jobbat med frågan?  

Tillsammans med Skogforsk och Skogsindustrierna har vi lyft frågan mot både Trafikverket och politiker. Precis innan pandemin hade vi en gemensam presentation i Trafikutskottet där också Miljö- och jordbruksutskottet deltog. Vi presenterade också ett konkret förslag på hur det skulle kunna genomföras. Efter det nåddes en riksdagsmajoritet som ville att avläggsavgiften skulle tas bort. Nu i dagarna meddelade Infrastrukturdepartementet att avgiften försvinner från årsskiftet vilket är mycket glädjande. Vi hoppas att våra skogsägande medlemmar firar genom att lägga upp virke längs med en allmän väg – avgiftsfritt! avslutar Sofia Backéus.  

Länk till pressmeddelandet från regeringen  
 
Vill du lägga upp virke längs med allmän eller enskild väg? Så här gör du på ett trafiksäkert sätt