När landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg nyligen presenterade regeringens strategiska CAP-plan för 2023-2027 visade det sig att en miljard var särskilt riktat till ungdomar. Något LRF Ungdomen är positiva till.

Men samtidigt som en miljard är öronmärkt för ungdomar, finns det en rad ersättningar som blir sämre i den nya jordbrukspolitiken. Exempelvis sänks gårdsstödet med cirka 25 procent vilket innebär 1,5 miljarder kronor mindre per år för svenska bönder. I stället införs mer omfattande miljöersättningar.

– Vi vill se en analys hur de har räknat och hur satsningarna på unga leder till ägarskiften. Det lovade Anna-Caren Sätherberg återkomma med, säger Elisabeth Hidén från LRF Ungdomen.

Långsiktiga och hållbara beslut

En annan fråga som togs upp handlade om hur regeringen ser på biodrivmedel. En fråga LRF under lång tid har adresserat mot beslutsfattarna. Anna-Caren Sätherberg anser dock att det inte enbart är en fråga för riksdag och regering, ett stort ansvar ligger även på regionerna och kommunerna.

– Vi var tydliga med att alla hållbarhetssatsningar måste ha en grund i jord- och skogsbruk. Det är vi unga som ska ställa om, som kommer att leva i och med omställningen. Det är svårt för unga lantbrukare att ta över en gård. Lantbruk är en kapitalintensiv verksamhet och det är svårt att som ung både våga och ha de ekonomiska möjligheterna att ta över eller driva vidare jordbruksverksamhet. Då måste besluten vara långsiktiga och hålla även om 10-15 år.

Kostnadskrisen skapar oro

Även kostnadskrisen togs upp, en fråga som skapar oro också i ungdomsleden.

– Den slår hårdare mot ungdomarna eftersom vi inte har hunnit bygga upp några marginaler, dessutom minskar möjligheten till lån. De drabbar också attraktionskraften för näringen som riskerar att misslyckas med att locka till sig unga. Landsbygdsministern förstod vår oro.

Anna-Caren Sätherberg visade stort intresse kring generationsskiften och lovade att återkomma med den utredning om ägarskiften som hennes företrädare Jennie Nilsson inititerade.

– Vi förklarade CAPs viktiga roll för att ett ägarskifte ska bli till. Vi ska träffas i januari igen och vi bjöd henne dessutom på ett gårdsbesök hos en av våra styrelseledamöter. Hon tackade ja till inbjudan på stående fot, så det blir förmodligen under våren.

LÄS MER: Kostnadskrisen tar inte jullov