Varför vill Jordbruksverket att alla hästar ska rapporteras in till dem?

– Anledningen till det nya registret är ett EU-gemensamt regelverk som trädde i kraft under 2021, det gäller alla djurslag och innebär en del nya krav för hästhållare. Regelverket handlar om djurhälsa och smittskydd. Registret ska underlätta arbetet med smittskyddsförebyggande åtgärder och även vara till nytta vid eventuella utbrott av smittor, då man behöver veta var hästarna finns.

Vem är det som rapporterar in till Jordbruksverket?

– Det är anläggningsansvarig för respektive stall som ska registrera anläggningen och ange vilka hästindivider som finns på anläggningen.

Har LRF Häst vidtagit några särskilda åtgärder samband med de nya reglerna?

– Under det senaste året har vi arbetat med att informera våra medlemmar och aktiva om vilka regler som skulle komma att införas. Genom Hästföretagarcentrum har vi till exempel ordnat informationsträffar. Dessutom har vi har regelbundet informerat Jordbruksverket om hur vi agerat och för en dialog med dem.

– LRF Häst har tillsammans med HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, och de andra hästorganisationerna arbetat mycket med opinionsbildning i frågan, och vårt syfte har hela tiden varit att regelverket skulle införas med så lite administration som möjligt, med tanke på de praktiska konsekvenserna för djurhållarna. Registret är viktigt för att vi ska kunna hålla ett gott smittskydd i framtiden, så det är viktigt att vi värnar om att alla får rätt information så att vi alla kan bidra till ett register med korrekta uppgifter.

Läs mer om de nya reglerna via länken uppe till höger.