Medlemssiffrorna för 2021 visar att LRF fortsatt är en mycket stark och attraktiv organisation. Det totala medlemsantalet minskade något under året, men trots de utmaningar som pandemin inneburit rekryterades 5 600 nya medlemmar till LRF under året. 2021 års medlemsundersökning visade också att medlemmarna är mer nöjda med sitt medlemskap än tidigare år. Medlemmarna är tydliga med att de har förtroende för LRF och tycker att man utvecklar det gröna näringslivet.

LRFs frågor mer aktuella än någonsin

– Jag tror att många medlemmar har sett att vi under året lyckats nå ut ännu bredare med budskapet om att företagen i det gröna näringslivet är direkt avgörande för en mer hållbar framtid. Vi kommer minnas 2021 som ett år då debatten om skogen var het och frågorna om strandskydd och skogspolitik lämnade ett ordentligt avtryck både i debatten och rikspolitiken. LRFs frågor är mer aktuella än på länge, och det blir tydligare för allt fler att vi sitter på framtidens lösningar. 2022 ska vi se till att våra frågor om maten, skogen och klimatet finns med i valrörelsen och prioriteras av politiken inför nästa mandatperiod, säger Anna Karin Hatt.

Intensivt jobb med kostnadskrisen

LRF jobbar just nu intensivt med frågan om att kompensera primärproducenterna för de kraftigt ökade priserna på insatsvaror, som just nu slår hårt mot lantbrukarna och deras företag. I slutet av förra året tog LRF fram ett förslag på ett hållbart krispaket som lämnades över till regeringen. Diskussioner med landsbygdsministern pågår.

– LRF är en kunnig och respekterad organisation. Att vi har många medlemmar och företräder så många av företagarna i det gröna näringslivet gör oss trovärdiga, och ger oss tillträde till de rum där besluten fattas. Den som vill vara med och forma det gröna näringslivets och landsbygdens framtid gör det bäst genom att bli medlem i LRF, säger Anna Karin Hatt.

Snabbfakta LRFs medlemmar 2021:

  • LRF har 134 400 medlemmar varav 39 procent är kvinnor, 115 000 är företagarmedlemmar
  • Tilsammans driver medlemmarna i LRF 66 500 företag inom de gröna näringarna
  • De gröna näringarna som bransch omsätter 80 mdr sek/år
  • 5 600 nya medlemmar rekryterades 2021
  • 52 000 medlemmar äger sammantaget 3 800 000 ha skog
  • 33 000 medlemmar brukar sammantaget 1 400 000 ha åker
  • De vanligaste produktionsinriktningarna bland LRF-medlemmarna är (i fallande ordning) skogsbruk, växtodling, entreprenadverksamhet, trädgårdsproduktion, animalieproduktion och hästföretagande