I Sverige har vi omfattande lagar och regler som skyddar djur och som djurägare följer för att producera svensk mat av mycket hög kvalitet. Men trots ett av världens bästa djurskydd tvingas uppfödare utsättas för extrema aktivister. LRF har under lång tid arbetat för att lagstiftningen måste skärpas och anpassas för den exceptionella verklighet som många lantbrukare tvingas uppleva.

I lagrådsremissen föreslås bland annat:

  • Olaga intrång även omfattar gårdsplan.
  • Maximistraffet för brott av normalgraden skärps från böter till fängelse i upp till ett år.
  • Särskilda brottsbeteckningar för grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång.
  • Straffskalan för ovannämnda skärps till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.
  • Försök, förberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och olaga intrång straffbeläggs.

– Nu kan vi tack vare ministerns besked känna framtidshopp. Det är ett viktigt signalvärde att samhället nu är berett att ge oss en bättre trygghet så vi kan fortsätta att producera hållbar mat och trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige, säger Åsa Odell.

– Även om de brottsaktiva djurrättsaktivisterna är få till antalet orsakar de stor skada och oro för enskilda. De som begår brott av det här slaget äventyrar dess-utom det viktiga arbete för ett stärkt djurskydd som seriösa organisationer och djurhållare utför, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i regeringens pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Här hittar du lagrådsremissen.
Och här den promemoria LRF svarade på.

Se TV4s inslag om lagförslaget här.