Förslaget presenteras formellt i vårändringsbudgeten den 19 april och beslutas sedan av riksdagen i juni.

Regeringens stödpaket innehåller två delar:

Ökad återbetalning av dieselskatt med 2 kronor per liter från och med 1 juli 2022 till 30 juni 2023. Omfattningen är totalt 700 miljoner kronor.

Förslaget om ökad återbetalning av dieselskatt gäller både jord- och skogsbruk där mängden förbrukad diesel till ca 65 procent ligger på jordbruket.

För sektorer med mycket inköpt foder kompletteras dieselskatteåterbetalningen med ett stöd per djurplats, detta gäller för gris, kyckling och värphöns. Och för växthusföretagare med stor elförbrukning blir det ett stöd per uppvärmd yta i växthus. Omfattningen för dessa åtgärder är 300 miljoner kronor.

Jordbruksverket ska titta närmare på utformning av djur- och växthusstödet som kommer att baseras på så kallade de minimisregler enligt EUs statsstödsregler. Det innebär bland annat ett stödtak på 200 000 kronor per företag.

LRF följer arbetet med utformning av stöd och återkommer när ny information finns.

Läs mer om LRFs arbete för ett stödpaket.

Läs mer om den sänkta dieselskatten på regeringens hemsida.