25 februari 2022

Ukraina, och den massiva invasion som Ryssland genomfört mot Ukraina, kan kännas långt bort. Men den är nära oss på många sätt. För närhet handlar ju inte bara om distanser, utan också om relationer.

Idag går mina och hela LRFs tankar till alla som har vänner, familjemedlemmar, kanske kollegor i Ukraina, som från en dag till en annan har fått se sin värld förändrats i grunden. Vi är många som delar den känslan.

De gröna näringarna i Sverige och LRFs medlemmar har många relationer till Ukraina. Många av företagarna i vår bransch tar varje år emot väldigt uppskattade säsongsarbetare som kommer just från Ukraina, för att bidra till svensk livsmedelsproduktion och till skötseln av våra skogar. Dessa dagar får vi i LRF rapporter om att många är oroliga för hur deras säsongsmedarbetare mår, och var de befinner sig.

Vi påverkas alla av det som nu händer i vår omvärld. Direkt eller indirekt. Sedan en tid tillbaka följer vi i LRF noga utvecklingen, och vi kommer fortsätta att noga följa och analysera läget med särskilt fokus på att säkra att svensk livsmedelsproduktion och produktionen av viktig svensk skogsråvara kan fortsätta fungera som vanligt. Vår bedömning, här och nu, är att svensk livsmedelsproduktion på många sätt är robust och stabil. Det finns inga tecken som tyder på att det finns några akuta utmaningar som riskerar en fungerande svensk livsmedelsproduktion. LRF och våra medlemmar kommer göra allt vi kan för att svensk livsmedelsproduktion, och övrig samhällsviktig produktion från våra näringar, ska kunna fungera som normalt även framöver.

Men på samma sätt som i andra länder är svensk livsmedelsproduktion beroende av omvärlden för att fungera. Det gäller framför allt möjligheten att kunna försörja jord- och skogsbruket med de insatsvaror som krävs för att kunna producera. I det ingår en trygg tillgång till drivmedel och gödning, men också andra viktiga förnödenheter som krävs bl.a. för att kunna odla och ha en välfungerande animalieproduktion.

Just nu analyserar vi i LRF, tillsammans med våra organisations- och företagarmedlemmar och med relevanta myndigheter och andra beslutsfattare, läget och samlar den kunskap som behövs för att kunna bedöma effekterna, på både kort och längre sikt. Vi ser här och nu inte någon akut störning mot svensk livsmedelsproduktion, men är oroliga för konsekvenserna om priset på framför allt gödning och bränsle skulle stiga ytterligare den närmaste tiden. Även om vi, på grund av den kostnadskris som utvecklat sig under hösten och vintern, långt innan krisen i Ukraina eskalerade, ser tecken på att svensk matproduktion av det skälet kan komma att minska något det kommande året jämfört med tidigare år, så kommer vi i LRF och Sveriges bönder göra allt vi kan för att vi ska kunna fortsätta producera och leverera god och hälsosam mat till de svenska butikshyllorna och de svenska borden.

Idag är alla våra tankar hos Ukraina och den befolkning som nu utsätts för ofattbara övergrepp. Vi står vid er sida, och vi hoppas innerligt att Rysslands angrepp på Ukraina, och det krig som nu pågår, ska få ett snabbt slut.

Anna Karin Hatt
VD och koncernchef
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Anna Karin Hatt intervjuades den 28 februari i DN om hur Ukrainakrisen påverkar svensk livsmedelsproduktion.