Projektet bedrivs inom Åtgärdsplan för att öka ekologisk produktion, konsumtion och export, som är en del av regeringens uppdrag till Jordbruksverket för arbetet med den nationella livsmedelsstrategin. I Sverige finns över 5 000 lantbrukare med ekologisk produktion, som producerar livsmedel med höga mervärden. LRF har bevakat att resultatet blir intressant för svenska bönder.

– Det är viktigt för LRFs medlemmar med ekologisk produktion att ha tillgång till tillförlitlig statistik över försäljningsutvecklingen av ekologiska livsmedel. Det kan också vara intressant att jämföra olika försäljningskanaler, eftersom det möjliggör olika affärsmodeller, säger Elvira Forsström, näringspolitisk expert på LRF.

Försäljningen direkt till konsument ökar

För första gången har direktförsäljningen mellan ekologiska lantbrukare och konsumenter mätts med en enkät som skickats till alla ekologiska lantbruk. I rapporten uppskattas att 22 procent av försäljningen utgörs av ekologiska livsmedel. Resultaten tyder på ett ökat intresse hos konsumenter för att handla ekologisk mat och dryck direkt från bonden.

– Det är glädjande att försäljningen direkt från bonde till konsument ökar. Direktförsäljning kan vara en viktig inkomstkälla för en del företag, säger Elvira Forsström.

Viktigt att följa marknadsutvecklingen

Den totala försäljningen av ekologisk mat och dryck låg under 2021 ungefär kvar på samma nivå som 2020, en minskning från 9,4 till 8,9 procent. Däremot så visar en rapport som Ekologiska Lantbrukarna publicerade i januari, att vissa kategorier av svenska ekologiska livsmedel minskade mer än andra. Det är därför viktigt att producenterna följer marknadsutvecklingen.

– Det måste finnas en efterfrågan och en betalningsvilja för svenska ekologiska livsmedel, om lantbrukarna ska kunna producera. Vi såg en stor försäljningsökning av ekologiskt i Sverige under 2013-2016. Det ledde till att många lantbrukare ställde om sin produktion. Det tar generellt sett två år att ställa om produktionen till ekologisk, så om lantbrukare går ur ekologisk produktion nu så är det inte säkert att de kommer tillbaka igen, säger Elvira Forsström.

Tuffare regler fördyrar produktionen

Men det är inte bara försäljningsutvecklingen som påverkar svenska bönder. Svenskt lantbruk befinner sig sedan förra året i en väldigt utsatt situation med extremt höga priser för insatsvaror och nya EU-regler.

– Utöver kostnadskrisen så har de ekologiska bönderna drabbats av nya avgifter och tuffare regler i samband med den nya EU-förordningen för ekologisk produktion, vilket leder till en dyrare produktion. Dessa ökade kostnader kommer inte bidra till en ökad produktion av ekologiska livsmedel i Sverige, säger Elvira Forsström.

Ladda ner rapporten här.