– Den här rapporten är viktig och visar tydligt på den enorma betydelse som lantbruk, och särskilt det skandinaviska, kommer att ha för byggandet av hållbara samhällen. Det är verkligen en fråga om guld OCH gröna skogar, men vi måste lyckas hantera alla de målkonflikter som klimatförändringen förvärrar och samtidigt aldrig släppa fokus på den helt övergripande frågan om att snabbt och genomgripande ersätta fossilerna, säger Jens Berggren.

Vad betyder rapporten för LRFs medlemmar?

– Den betyder många saker men framför allt att vi är på rätt väg. Dagens svenska lantbruk bidrar till såväl klimatanpassning, utsläppsminskning, bevarande och utvecklande av biologisk mångfald, hushållning med naturresurser, trygg vattenförsörjning, lagring av kol och så vidare. Lantbruket har alltid och kommer alltid att ske i ett intimt samspel med väder, vind och ekosystem.

– Kort kan vi summera det med att vi kommer fortsatt troligtvis ha goda förutsättningar att producera mat i Sverige, något som vi också behöver växla upp för att stärka upp den globala försörjningen då det på flera platser i världen ser sämre ut.

Vad betyder rapporten ur ett globalt perspektiv?

– FAO, FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, beräknar att världen 2050 kommer att behöva 60 procent mer livsmedel, redan idag förloras 40 procent av världens livsmedelsgrödor på grund av ogräs och skadegörare, vid klimatmötet COP26 i november lovade världens länder till slut att man ska fasa ned och förhoppningsvis ut användningen av fossila resurser för att slippa ta till ännu riskablare och mer kostsamma anpassningsåtgärder. Detta innebär dock att i princip alla mänskliga aktiviteter måste få sina råmaterial och sin energi från förnybara källor som fotosyntesen och från återvinning, något som jord- och skogsbrukare naturligtvis har en central roll i.

Läs mer om rapporten på SMHIs webbplats.