EUs nya djurhälsolag, som började gälla i april 2021, beaktar sambandet mellan djurhälsa och antimikrobiell resistens. Även där ligger Sverige före med den lägsta användningen av antibiotika av alla EU-länder, och därmed har vi bidragit starkt till att inte öka den antimikrobiella resistensen gobalt.

Äntligen!

Den 28 januari i år var det dags för den nya veterinärmedicinska läkemedelslagen att träda i kraft fullt ut. Övriga EU-länder har haft tre år på sig att förändra behandlingsstrategier. I Sverige har vi detta redan på plats, vi behandlar sjuka djur individuellt.

– Istället har det varit självklart att arbeta med förebyggande åtgärder och värna den goda djurhälsan. Vi ska vara stolta över att Sveriges djurbönder så klarsynt och länge arbetat för att förhindra smitta och ständigt förbättrat sin goda djurhållning. Äntligen! Nu måste övriga EU-länder följa Sveriges exempel, att friska djur inte behöver antibiotika, säger Anna Forslid, veterinär och smittskyddsexpert på LRF.

Nu gäller det att alla följer lagen

Utmaningen nu blir att få länder med för hög antibiotikaförbrukning att följa EU-lagen, menar Anna Forslid som också sitter med i den statliga utredningen om "Global ansvarsfull antibiotikaanvändning till djur".  Utredningen ska vara klar i juni 2022.