Rapporten för Q1 bygger på en mätning genomförd i januari 2022, det vill säga innan Rysslands krig mot Ukraina. Trots att effekterna som visat sig efter det inte var kända när undersökningen genomfördes visar Grönt näringslivsindex för kvartal 1 den lägsta nivå som hittills uppmätts. Endast skogsbrukarna har en positiv syn på konjunkturen i kvartal 1.

Grönt näringslivsindex beskriver uppfattningen om konjunkturen bland företagare i de gröna näringarna. Nära 1000 företagare får svara på frågor om hur de ser på sin framtida produktion, priser på producerade varor och tjänster, historisk och framtida lönsamhet, efterfrågan samt priser på insatsmedel.

Höga priser sänker framtidstron

Det sjunkande totalindexet beror till absolut största del på de rekordhöga priserna på i princip alla viktiga insatsvaror som handelsgödsel, diesel, foder, frakt, reservdelar, emballage samt fröer och plantor som rådde under mätperioden.

I januari 2022 hade kostnadsutvecklingen på de främsta insatsvarorna eskalerat till en fördyrning på 5,7 miljarder på årsbasis. Prisuppgången har ännu inte kompenserats av ökade marknadsintäkter för alla som drabbats av de ökade kostnaderna, samtidigt som många företag redan tidigare kämpade med låga marginaler. Andra undersökningar visar att många lantbrukare planerar att dra ned på sin produktion i år och vi kommer sannolikt att se större arealer i träda med minskat svenskt utbud på sikt som konsekvens. Det är allvarligt, inte minst som Sverige nu borde öka sin försörjningstrygghet vad gäller livsmedel, inte tvärtom.

Kriget sätter ytterligare press

Efter att årets första GNI-undersökning genomfördes har regeringen beslutat att stötta svenskt lantbruk med 1 miljard på grund av de skenande kostnaderna för insatsvaror. Men de har ännu inte betalats ut. Dessutom har kriget i Ukraina brutit ut, vilket skapar ytterligare press på svenskt lantbruk, i dagsläget främst genom ytterligare snabbt stigande priser på insatsvaror. Företagens reaktioner på den senaste händelseutvecklingen kommer vi att kunna se i nästa mätning. 

Sedan kriget i Ukraina bröt ut har priserna på insatsvarorna ökat från 5,7 miljarder på årsbasis i januari till 8,2 miljarder i mars, enligt en aktuell beräkning från LRF. Med anledning av de snabbt stigande kostnaderna har LRF beslutat att begära ytterligare insatser från politiken för att trygga den svenska livsmedelsförsörjningen. Samtidigt understryks att priserna på marknaden tydligt måste spegla den kostnadsutveckling som nu sker, och komma lantbrukarna till del så snart som möjligt.

"Krävs snabba beslut från politiken"

- Vi befinner oss i en väldigt bekymmersam situation för svenskt lantbruk. I januari 2022 föll totalindex för Grönt näringslivsindex till den lägsta nivån vi hittills uppmätt. Samtidigt vet vi att läget bland framför allt animalie- och trädgårdsproducenter ytterligare har förvärrats efter Rysslands invasion och krig mot Ukraina. Den utvecklingen går väldigt snabbt, varför också nödvändiga beslut och handling måste komma snabbt, säger LRF:s vd Anna Karin Hatt och fortsätter:

- Förutom snabba och tydliga beslut från politiken måste lantbrukarna i grunden också få bättre betalt för sina produkter och tjänster. Hela livsmedelskedjan måste ta sitt ansvar och se till att primärproducenterna nu får full kompensation för de extrema kostnadsökningarna, avslutar Anna Karin Hatt.

Sammanfattning av Grönt näringslivsindex Q1:

  • Med undantag för skogen, kraftigt negativt rakt igenom.
  • Totalindexet visar på rekordlåga 88,3.
  • Trädgårdsindexet visar på rekordlåga 90.
  • Växtodling visar rekordlåga 82,7, vilket är 16 punkter lägre än samma tid förra året.
  • Animalieindex visar på rekordlåga 75,4.
  • Förädling och tjänster visar på 94,5 men oroas av dyra insatsvaror.
  • Skogen visar för andra kvartalet i rad ett kraftigt fall. Politiska beslut både i Sverige och i EU är en del som skapar osäkerhet kring hur skogsbruk får bedrivas. Trots det är skogen den bransch med bäst index om 106,4, dock lägre siffra än fjolårets första kvartal. Trenden är oroande.

LÄS MER: "Bönderna går på knäna efter kostnadsboom" (DI, låst)