– Jordbruksverkets bedömning i början av året var att lönsamheten riskerade att minska med en miljard på grund av ökade kostnader. Med bakgrund av kriget i Ukraina ser vi att lönsamheten minskar med ytterligare en miljard, sa Christina Nordin.

Christina Nordin var också tydlig med att om detta fortsätter så minskar jordbrukets motståndskraft och risken ökar att fler lägger ner och produktionen minskar.

Framför allt är det animalieproduktionen som har det ekonomiskt tufft, enligt Jordbruksverket.
För årets säsong noterar Jordbruksverket en minskning av gödning på 10-15 procent och minskad vallodling. Däremot ökar proteingrödor och raps.

– För växtodlingssäsongen 2022/23 är det avgörande att vi får tillgång på insatsvaror och gödning. Det är viktigt att lantbrukarna har en genomarbetat gödningsstrategi, sa Christina Nordin.

Jordbruksverkets rapport bekräftar LRFs beräkningar att lantbruket behöver ha minst två miljarder i förstärkta åtgärder.

LRF har ända sedan i november varnat för en kostnadskris inom lantbruket. Då var de ökade kostnaderna 4,1 miljarder. Nu har den siffran fördubblats.

Se presskonferensen här.

Insatsvaror Årsbehov Prisuppgång 13/1-22 Totaleffekt Uppdatering 9/3-22
Diesel 250 milj liter 4,70 kr 1 175 Mkr 2 625 Mkr (+10,50kr/l)
Kvävegödsel 180 milj kg 15 kr 2 700 Mkr 3 060 Mkr (+17 kr/kg)
El 1,5 Twh 80 öre/kWh 1 200 Mkr 1 950 Mkr (130 öre/kWh)
Soja 200 milj kg 3 kr/kg 600 Mkr 600 Mkr (+3 kr/kg)
Summa     5 675 Mkr 8 235 Mkr