LRFs 12 prioriterade frågor finns konkret formulerade i en valpraktika som ska fungera som stöd i samtal med politikerna.

Det här är LRFs 12 prioriterade frågor och deras betydelse för samhället:

Maten

 • Konkretiserad och genomförd livsmedelsstrategi = mer mat och höjd beredskap
 • Mer svenskt i offentlig upphandling = ökad hållbarhet
 • Ny jaktlag = minskat matsvinn och mer förnybart

Skogen

 • Frivilligt skydd av skog = ökad biologisk mångfald
 • Större trygghet för skogsägarna = starkare landsbygdsföretag
 • Nationellt självbestämmande av skogen = stärkt klimatarbete

Jobben

 • Upprustat vägnät = Sverige i full kapacitet
 • Utbyggt bredband = utveckling av företagandet
 • Förenklad miljöprövning = snurr på näringslivet

Klimatet och miljön

 • Långsiktiga spelregler för förnybart = grön omställning av samhället
 • Lokal satsning på biologisk mångfald = ökad leverans på Sveriges miljömål
 • Ökat stöd till lantbrukets klimatanpassning = investering i Sveriges livsmedelssäkerhet

Tanken är inte att driva alla 12 frågor samtidigt, utan att välja någon eller några punkter, beroende på vad som passar i  sammanhanget.

Här hittar du LRFs valpraktika och fördjupningar till varje område.