EU:s ekopriser omfattar sju kategorier och åtta priser. De uppmärksammar olika aktörer längs den ekologiska värdekedjan som har utvecklat ett framstående, innovativt, hållbart och inspirerande projekt som tillför ett mervärde till produktionen och konsumtionen av ekoprodukter.

Kategorierna är bästa kvinnliga respektive manliga ekolantbrukare, ekoregion, ekostad, ekodistrikt, ekologiska små- och medelstora företag, återförsäljare av ekolivsmedel och ekorestaurang.

Ansökan är öppen till den 8 juni. Här hittar du mer information och ansökan till de olika kategorierna.