Arbetsmiljöveckan är en del av projektet Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk och tanken är att arbetsmiljöveckan ska vara återkommande varje år.

— Veckan innehåller bland annat en serie frukostwebbinarier. Genom att vi gemensamt lyfter säkerhet och hälsa i ett samlat grepp under en vecka hoppas vi bidrar till att frågorna också tas upp lite extra ute på arbetsplatserna. I förlängningen hoppas vi så klart att det ska förebygga olyckor samt bidra till hälsa och trivsel i branschen, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

Webbinarier att delta i gemensamt

Webbinarierna tar upp hur lantbrukare ska arbeta säkrare med bland annat djurhållning, maskiner och planering.

Samla gärna arbetsgruppen på arbetsplatsen delta gemensamt på det webbinarium som intresserar mest, samtidigt som ni äter frukost tillsammans. Webbinarierna pågar mellan 9:15 och 10:00 måndag till fredag.

Här hittar du webbinarierna:

Tävling om bästa arbetesmiljötipset

Under våren får alla årskurser och inriktningar på landets naturbruksgymnasier möjlighet att delta i en tävling om säker arbetsmiljö. Vinstsumman är 10 000 kronor. Tävlingsbidraget ska bestå av en kort film som på ett tydligt sätt beskriver något som kan göra en arbetsplats eller en arbetssituation säkrare.

Läs mer på Är du säker?
På webbplatsen www.ärdusäker.se hittar du allt material som är framtaget i projektet Är du säker? De centrala delarna är en kort webbutbildning om arbetsmiljö inom lantbruk, checklistor för olika produktionsinriktningar, tillsammans med länkar till filmer, forskningsrapporter och faktablad.

Produktionsinriktningarna som finns på webbplatsen är fjäderfä, gris, häst, nötkreatur och växtodling.

Om projektet
Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk drivs under projektledning av LRF där Lantbrukets Arbetsmiljökommitté, LAMK, är styrgrupp. Budskapet i projektet formuleras utifrån namnet ”Är du säker?”. Materialet är en arbetsmiljösatsning som Prevent har tagit fram på uppdrag av Gröna arbetsgivare och Kommunal på initiativ av LAMK. Syftet med satsningen Är du säker? är att öka riskmedvetenheten, förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön i stort. Detta genom att dagens och morgondagens lantbrukare ska arbetar mer systematiskt med arbetsmiljön.