Utredare är Formas generaldirektör Ingrid Petersson och slutbetänkandet ska lämnas in senast 1 december 2023.

– Den svenska livsmedelstryggheten är skör. LRF välkomnar därför en utredning om hur vi stärker livsmedelsberedskapen där inhemsk livsmedels- och råvaruproduktion är en central del av civilförsvaret, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Pressat läge

Situationen för svenskt lantbruk har varit mycket pressad under det senaste halvåret. Anledningen är förstås kriget i Ukraina som har lett till rusande priser på viktiga insatsvaror som foder, bränsle, el och gödsel. Men redan långt innan kriget var den svenska försörjningstryggheten oroväckande låg. Varannan tugga som vi äter är importerad, att jämföra med Finland där endast var femte tugga är importerad.

Måste producera mer

För att öka den svenska matproduktionen beslutade riksdag och regering redan 2017 om en nationell livsmedelsstrategi. Att regeringen nu tillsätter en utredning för att ytterligare stärka Sveriges livsmedelsberedskap ser LRF som positivt.

– Vi är gärna med och bidrar i det arbetet. Sverige är ett föredöme i EU och i världen när det handlar om klimatsmart jordbruk och djuromsorgsarbetet. Ska vi vara det även i framtiden måste vi helt enkelt producera mer under lönsamma förhållanden, säger Palle Borgström.

Se presskonferensen här.