Först kan vi konstatera att läget länge har varit akut men att det nu återigen är ännu mer bråttom än tidigare. Även om flera industriländer, däribland Sverige, de senaste åren har lyckats vända kurvan så har världens årliga utsläpp av växthusgaser ökat med 12 procent sedan 2010.

Grön teknik en del av lösningen

Den förra rapporten, om klimatanpassning, berättade att det är hög tid att öka ansträngningarna för att hantera de extremväder och den havsnivåhöjning som vi oundvikligen redan har orsakat. Och båda de två föregående rapporterna har närmast genomgående bekräftat det vi redan vetat: Det allt överskuggande är den totala nödvändigheten av att på global nivå sluta förbruka fossiler. Positivt är då, som det konstateras den här gången, att teknik för grön energi blir allt billigare.

För lite om anpassningen

Ändå talas det fortfarande alldeles för lite om den stora anpassningen, den om hur vi ska gå från en ekonomi byggd på förbrukning av fossila och andra ändliga resurser till ett samhälle som återcirkulerar så mycket vi kan och bara tillför de förnybara resurser som fotosyntesen skapar. Världens användning av cement, stål och plast ökar. Material som står för stora utsläpp av växthusgaser. Rapporten slår fast att man måste dämpa efterfrågan på dem och använda mer fossilfria råvaror i kemiindustrin.

Våra val är viktiga

Det talas också en del om hur livsmedelssystemet eller lantbruket ska transformeras. Men desto mindre om hur hela samhället måste tänka om och ställa om och hitta mer hållbara sätt att uppfylla våra behov och önskningar.

I nästa vecka kommer Miljömålsberedningen lämna över sitt förslag om inrättandet av ett konsumtionsmål för klimatet, Sverige blir först i världen med detta. Det belyser återigen den svåra men viktiga insikten att det är vår efterfrågan som driver klimatpåverkan och att våra val, även i det lilla, är viktiga.

Enklast är att välja svenskt

Och olika önskningar hamnar i konflikt med varandra. I matbutiken ställs ofta den egna plånboken mot den gemensamma planeten. På macken kostar förnybar HVO betydligt mer än fossil diesel, och på restaurangen kan kött från djur som fötts upp på avskogad regnskogsmark vara billigare än det som bidragit till den fantastiska biologiska mångfalden man kan finna i en småländsk beteshage. Det hade varit mycket lättare om all information som behövdes för att göra ett bra val fanns på prislappen. Nu pekar den oftare åt fel håll. Den enklaste och mest pålitliga informationen om hur vi bör välja hittar vi istället i ursprungsmärkningen, väljer man svenskt så vet man att det blir rätt.

Här hittar du rapporten ”Att begränsa klimatförändringen”.