På seminariet förklarade LRFs förbundsordförande Palle Borgström att verkligheten för svenskt lantbruk har förändrats på ett historiskt dramatiskt sätt i samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari.

En bild som LRF Kötts ordförande Åsa Odell bekräftade.

– Vi har varit utsatta för kriser förr, men den här långt mycket kraftfullare och osäkerhet kring hur länge den pågår. Nu löper foderkontrakten ut och enda möjligheten att teckna kontrakt till rekorddyra priser.

Skenande priser på insatsvaror

Kostnadskrisen för svenskt lantbruk har skenat de senaste fyra månaderna och de uppdaterade siffrorna ligger nu på 9,2 miljarder på årsbasis.

Kvävegödseln har ökat med 300 procent, elen med 200 procent, spannmåls- och foderspannmålen med 100 procent och sojan med 100 procent på drygt ett år.

Insatsvaror Årsbehov Prisuppgång 13/1-22 Totaleffekt Uppdatering 6/4-22
Diesel 250 milj liter 4,70 kr 1 175 Mkr 2 015 Mkr (+8,06 kr/l)
Kvävegödsel 180 milj kg 15 kr 2 700 Mkr 5 400 Mkr (+30 kr/kg)
El 1,5 Twh 80 öre/kWh 1 200 Mkr 900 Mkr (60 öre/kWh)
Soja 200 milj kg 3 kr/kg 600 Mkr 900 Mkr (+4,50 kr/kg)
Summa     5 675 Mkr 9 215 Mkr (+3 450 Mkr)
         


Ett stängt stall öppnas sällan igen

För en genomsnittlig grisbonde handlar det om ett tapp på cirka 10-15 procent av omsättningen. LRF noterar att detta påverkar många bönder genom att man börjar slakta ur sin besättning. Tuffast är det i norra Sverige, där man inte har växtodling som väger upp.

Ett stängt stall öppnas sällan igen. Men om det öppnas så tar det 3-5 år innan man är tillbaka i full produktion.

Svensk matproduktion viktig globalt

Den fortsatta utvecklingen är väldigt osäker, men LRF räknar med att krigseffekten består under längre tid. Energi- och foderpriser lär vara fortsatt höga under hela året eftersom exporten från Ryssland och Ukraina minskar.

– Det gäller att ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi ser protester i Madrid mot höga kostnader, brödpriser i Egypten som stiger snabbt på grund av brist på vete och FN varnar att 125 miljoner människor hamnar i svält vilket riskerar att leda till ytterligare konflikter och flyktingströmmar. Därför är det viktigt att alla parter agerar för att upprätthålla svensk matproduktion ur både ett lokalt och globalt perspektiv. Vi måste få tydliga signaler från politiken att det finns en ekonomi i att producera mat i Sverige, säger Palle Borgström

Presentationerna hittar du uppe till höger på sidan.