Palle Borgström saknade helhetslösningen när finansministern presenterade vårändringsbudgeten.
Kriget i Ukraina har satt svensk livsmedelsproduktion under hård press. För svenska bönder har kostnadsökningarna skenat till cirka 9 miljarder kronor baserat på helåret. LRF har under fem månaderna haft en tät dialog med regeringen i frågan och kommit med flera konkreta förslag på hur regeringen kan hantera den utsatta situation som Sveriges bönder har hamnat i.

Tagit till sig av medlemmarnas situation

Den 14 februari presenterade regeringen ett miljardpaket, men tio dagar senare invaderades Ukraina av Ryssland och priserna fortsatte att skena. Ett av LRFs förslag har varit nollskatt på diesel. Den punkten blev också en del i vårändringsbudgeten, men inte i den omfattning som LRF hade önskat.

– Det är positivt att de har tagit till sig av våra medlemmars situation, även om vi anser att det ekonomiska läget är så akut att nollskatten borde införas retroaktivt från årsskiftet för att säkra vårbruket, säger Palle Borgström.

Lägre slakteriavgifter skull underlätta

Regeringen föreslår också en ökad nedsättning av slakteriavgifter, men där vill LRF också se mer. Slakteriavgifterna är något som relativt snabbt kan förbättra för de många animalieproducenter som drabbats av ökade kostnader.

– Vi vill se drastiskt lägre slakteriavgifter för att minska kostnaderna för animalieproducenterna som har drabbats hårdast av de höga kostnadsläget, säger Palle Borgström.

Långsiktigt gödselgasstöd behövs

Även biogasfrågan har varit en fråga som LRF under flera år har haft på agendan, för att helt enkelt minska beroendet av fossiler och import av bränsle. Att regeringen flyttar 50 miljoner från biogasstödet till gödselgasstödet för 2022 är också ett steg i rätt riktning.

– Potentialen för biogas från gödsel är stor. Men det behövs ett långsiktigt gödselgasstöd så att de som just nu funderar på att bygga anläggningar på sina gårdar vågar ta beslut om investering. För att göra det seriöst räcker inte 50 miljoner. Finansministern var tydlig med att regeringen tittar på ytterligare åtgärder för lantbruket, tillsammans med riksdagspartierna. Vi förväntar oss ett mycket större helhetsgrepp från politiken för att vi ska kunna fortsätta ha hållbar matproduktion i Sverige även i framtiden. Regeringen har visserligen satsat en miljard på lantbruket. Men se på Finland – där satsar finska regeringen 3 miljarder trots att de är nästan hälften så få som i Sverige och har färre magar att mätta, säger Palle Borgström.

I övrigt innehöll vårbudgeten tidigare presenterat stödpaket till växthus, gris, matfågel och ägg. Mer pengar i vårbudgeten läggs även på smittskyddsåtgärder för djursjukdomar samt förbättrad beredskap för livsmedels- och dricksvatten.