När andra har haft svårt att genomföra aktiviteter på grund av pandemin har Sorsele Storavdelning tänkt nytt och lyckats skapa en bredd som passar många. De har sett möjligheter där andra sett hinder.

Under ett snörikt år, när vi helst skulle umgås utomhus, ordnades en snöskulpturtävling där man fick skicka in bidrag digitalt med koppling till LRF. Detta engagerade både medlemmar och den breda allmänheten. Goda kontakter med bygdens företag gjorde att alla tävlande kunde få pris. ”Det här var något man pratade om i affären”, berättar Sonja Edlund, lokalavdelningens ordförande.

I samverkan med församlingen och kommunen bjöds medlemmarna till en digital träff med en av LRFs hållbarhetsambassadörer. Året avslutades med julmarknad, som också den gjordes i samarbete med andra föreningar.

Med lika många kvinnor som män i styrelsen och dessutom en bred åldersfördelning verkar Sorsele Storavdelning hitta rätt när de testar olika aktiviteter. Det här är en LRF-avdelning, som genom samverkan med övriga lokalsamhället och nya idéer gör det meningsfullt, enkelt och roligt att vara med i LRF.

Utmärkelsen Årets lokalavdelning premierar en lokalavdelning som utmärkt sig utifrån årets uppsatta kriterier. Årets lokalavdelning lyfts också fram för att kunna sprida goda exempel och inspirera andra lokalavdelningar runt om i landet. Detta har LRF gjort sedan 1997.