Rysslands invasion av Ukraina har påverkat svenskt jordbruk kraftigt med skenande kostnader och har också visat lantbrukets beroende av insatsvaror från i huvudsak Ryssland, gulfstaterna och Kina. Genom Klimatklivet, som är ett projekt som delas mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna, kan man ansöka om investeringsstöd för klimatförbättrande åtgärder som till exempel biogasproduktion, förbättrad gödselhantering eller smarta bevattningsåtgärder.

2,8 miljarder delas ut

I fjolårets vårändringsbudget gavs Naturvårdsverket ett kraftigt utökat anslag och ett ytterligare utökat bemyndigande. Därför kan det i år delas ut hela 2,8 miljarder kronor genom Klimatklivet.
Fram till maj hade 569 ansökningar beviljats och ytterligare 144 är under handläggning. Av de beviljade ansökningarna beräknas utsläppen minska med 115 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar ett årligt utsläpp från 16 000 personer.

Producera mer egna insatsvaror

– Ska vi stärka vårt civilförsvar och vår egen matproduktion måste vi öka vår egen produktion av insatsvaror som vi i dagsläget importerar från icke-demokratiska länder. Jag uppmanar alla lantbrukare att skicka in sin ansökan. Det gör skillnad både lokalt och globalt, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Ansökningstiden för denna period är öppen till och med den 18 maj. Nästa period är 23 augusti-8 september.

Här kan du läsa mer och ansöka.

De största utsläppsminskningarna från jordbrukssektorn län för län (ton CO2e/år)
Kalmar 36 500
Västra Götaland 17 400
Skåne 7 700
Halland 6 300
Värmland 6 200
Västmanland 6 000
Östergötland 5 500
Örebro 5 300
Gotland 4 300
Jönköping 4 300
Sörmland 3 700
Kronoberg 2 600
Stockholm 1 500
Västernorrland 1 290
Gävleborg 1 000
Blekinge 1 000
Jämtland 780
Dalarna 750
Norrbotten 700
Uppsala 2 100
Västerbotten 1 500