Beskedet från Arbetsmiljöverket är glädjande, då arbetet med att påverka i denna fråga har pågått under ett par år. Förutom LRF och Gröna Arbetsgivare har många organisationer har varit inblandade i påverkansarbetet för att få till förändringen.

Arbetsmiljöverket meddelar alltså nu att kravet inte träder i kraft som planerat i december 2022, utan skjuts istället upp till den 1 december 2025.

Arbetsmiljöverket planerar att bjuda in arbetsmarknadens parter, andra myndigheter samt de ackrediterade certifieringsorganen till samverkan i arbetet med att revidera reglerna.  

Reglerna för kontroll och övervakning av pannor gäller fortfarande under övergångsperioden.

Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.