Evenemanget var populärt, Nina Friman i Ängelholms kommungrupp upplevde att det fler besökare i år.

Sju gårdar öppnades upp för besökare.