LRFs Kommungrupp i Hörby träffade kommunalrådet idag, måndag, och pratade om lokala upphandlingar där arbete pågår med nytt samarbete. Fler frågor som diskuterades var en enskild väg där trafiken ökat och kommunen behöver ta ett större ansvar, praktikplatser på lantbruksföretag görs möjliga med bra kommunikationer, sedan handlade det om tillsynsfrågor, gödselspridning, med en tanke kring att förenkla dispenser – dock är detta lagbundet och svårt att ändra på.
Det pratades fiber och risken att det blir ”vita fläckar” på kartan när bolag drar sig tillbaka, hur kan kommunen hjälpa till - alla ska ju få möjligheten till fiber.

Slamhantering diskuterades där det sägs vara trekammarbrunnar som ställer till att slammet från reningsverket inte är godkänt att återföra – borde kunna lösas på ett enkelt sätt.

Självklart lyftes även borrningarna i Lyby.