LRFs Kommungrupp i Höör träffade den politiska ledningen och tjänstemän i kommunen. De pratade om kommunal upphandling där kommunen svarade att man nu satsar på att köpa så mycket närodlat som är möjligt. Markanvändningen lyftes för att skydda den lilla arealen åkermark som finns kring Höörs tätort.

Foto: Jan Hultgren