LRFs Kommungrupp i Hässleholm höll årsmöte med lokalavdelningsordföranden i veckan som gick, och bjöd in kommunalråd Lars Jonsson (M) och tillväxtchef Stefan Larsson till mötet.

Mötet hölls på Bäckaröds gårdskonditori i Hästveda.

Kommungruppen lyfte fram de gröna näringarnas betydelse för kommunen och visade siffror på bl.a. skogsarealen i kommunen som är 20 % av Skånes areal.
Det betyder att skogen har stor inverkan på hållbarhet och klimat. Här lyftes frågan om vilken strategi och vilket mål kommunen har med sin skog. Kommungruppen kommer att träffa kommunen längre fram för att fortsätta diskussionen kring de gröna näringarnas betydelse och för dess landsbygdsföretagare.

Offentlig upphandling var en annan viktig fråga som diskuterades och där finns det potential för en utveckling.
Att få en handelsplats i centrala Hässleholm där konsumenterna kan hitta lokalproducerade livsmedel är en idé som står på kommungruppens önskelista och som givetvis framfördes till kommunalråd och tillväxtchef.

Cirka 25 deltog på mötet.