Ett 90-tal medlemmar mötte upp för att lyssna på mercosuravtalets påverkan på olika produkters marknad.

Stefan Ljungdahl uppmanade att se, beakta och se förbi. Vi är på gång att få en mångfald. Intresset för mat är stigande.

Thomas Wildt Persson KLF, Jonas Thuneståhl KLS/Ugglarps, Hans Berggren Lyckeby och Södra var rörande överens om att det finns en framtid för spannmål-, kött-, stärkelsepotatis- och skogsproduktion i Sverige. Kunskap om marknaden blir allt viktigare!

Foto: Anita Persson