LRFs Kommungrupp i Hässleholm med Mats-Ola Persson, Ann Marke och Agneta Johansson träffade Hässlehoms kommun med näringslivschef Stefan Larsson, Rikard Muth, upphandlingschef och Sandra Holm, näringslivsutvecklare för att fortsätta diskussionen kring de gröna näringarnas betydelse i kommunen.

Kommunen redogjorde för sin policy vad gäller offentlig upphandling och de vill gärna ha in mer lokalt producerat. Det mesta färska köttet i kommunen är idag svenskt.
En viktig del när det gäller livsmedelsproduktion är beredskapen som diskuterades.

Ann informerade om den nya skånska Skogsstrategin.
Frågan kring markanvändningen lyftes och diskuterades.
Mats-Ola bjöd in Stefan och Sandra till sitt företag med skogsbruk, julgransodling och turistverksamhet. Besöket kommer att bli nu före jul och fler träffar med kommunen kommer att ske under 2020 för att fortsätta diskussion kring de gröna näringarnas betydelse.

Mats-Ola Persson valdes till ny kommungruppsordförande vid höstens val.