En lite kall och blåsig decemberdag bjöd LRFs Kommungrupp i Skurup in politiker och tjänstemän till en rundtur hos två lantbruksföretag i kommunen. Intresse och givande samtal gjorde att dagen inte kändes så kall längre.

Rundturen var kommungruppens första incitament till att årligen bjuda in och visa vad som finns i kommunen.
Siffror baserade på en broschyr från LRF fördes först på tal, vi visade upp hur stor del av marken som brukas, hur mycket pengar som omsätts, antal företag och olika produktioner.

Ett första stopp gjordes hos Johan Hoolmé, som även själv är med i kommungruppen. Han visade på företagets utveckling, samt ledde in samtalet på utvecklingen han nu gör på grönsakssidan. Politikerna blev stolta över att var femte lök i butikerna kommer från just Skurups kommun. ”Detta är något vi skulle ha på vår hemsida” var en kommentar.

Vi talade om hållbarhet och vikten av att fråga om svenskproducerat.
Under ett av dessa samtal kom frågan om hur vi jobbar med skolan och barn om dessa frågor. Väldigt kul att de lyfte frågan då det ligger i linje med vad vi planerar att starta upp nästa år. Bland politikerna var fyra stycken representanter från skolutskottet så vi fick en inkörsport dit - väldigt positivt.

Vi tog bussen vidare några kilometer till nästa besök - Katslösa Agro. Där pratade Morgan Nilsson om hur företaget utvecklats. Här blev några andra vinklingar av samtal, mer kring företagsutveckling och hur de har tre olika ben att stå på som företag. Politikerna fick se att ett lantbruksföretag kan sysselsätta, som i detta fall, 7 heltidsanställda och närapå 25 anställda under sommarsäsong. Här kom bl.a. en fråga om utmaningen med att driva ett lantbruksföretag – svaren blev; väderberoende, likviditet och kompetensförsörjning.

Efter avslutad rundtur bjöd vi på grillad korv från Lindhults gård och Toftebo kalkon. Vi visade på Groddenmärkningen på korvbrödet från Lantmännen och närproducerad senap. Som motfråga för att titta på ursprung så hade visade vi rostad lök, som absolut inte går att hitta med svenskt ursprung.

Som näring ska vi ta till oss en hyllning vi fick av en politiker hur duktiga vi är på att lyfta fram varandra. Det känns kul att det även utåt sett märks hur stolta vi är över det vi gör och även över varandras dagliga jobb!

Vi avslutade med LRFs hållbarhets quiz, som också var väldigt informationsgivande! De var mycket tacksamma över att få en annan information om framför allt koldioxbindningen än vad som ges i media, där lantbruket, som vi vet, framställs på annat sätt än den nytta vi gör!

Kommungruppen är nöjd med dagen, och fick redan dagen efter respons och önskemål om en ny tur till våren.

Detta var det första konkreta vi gjort, men förstår också att det vi byggt upp under en tid gjort att vi nu kunde bjuda ut på denna rundtur. Vi ser redan fram emot en ny runda och då en annan inriktning och samtal!

Emelie Nilsson
Ordförande i LRFs Kommungrupp i Skurup

Foto: Christina Rosén