Bygg- och miljönämnden i Höganäs medger undantag från kravet på nedmyllning vid spridning av stallgödsel på vinderosionskänslig jord med stöd av 36 § andra stycket SJVFS 2004:62.

Hela beslutet  finns i pdf till höger.