LRF Skåne ansökte igår hos Länsstyrelsen i Skåne om skyddsjakt på varg i Skåne.
LRF Skåne gör bedömningen att det med stor sannolikhet är samma varg som befunnit sig inom området och orsakat angreppen i Osby kommun.
Vår bedömning är att skyddsjakt på denna varg inte äventyrar en gynnsam bevarande status i landet med hänsyn både till genetik och numerär.