Igår tisdag besiktigade Länsstyrelsen Skåne ytterligare ett dött får utanför en hage utanför Näsum i nordöstra Skåne. Länsstyrelsen måste lyssna på LRF och djurägare. Det är viktigt att komma ihåg att det finns 780 fårbesättningar med i snitt 40 tackor och baggar per företag. Omsättningen på genomsnittsbesättningen understiger 50 000 kr men det finns många småbesättningar som understiger genomsnittet.

- Jakttiden är för kort och måste utökas till den siste september med möjlighet till förlängning, säger Jan Hultgren, verksamhetsutvecklare på LRF Skåne.

LRF Skåne har, precis som Länsstyrelsen Skåne uppmanat fårägare att se över sina djur och att fårnäten sluter tätt mot marken.

- Det är orimligt att lägga ekonomisk börda på fårnäringen. Stor del av markerna där fåren betar är naturbetesmark vilka är betydligt svårare att säkra vilket medför betydligt högre kostnader. Konsekvensen är att man inte låter djuren beta på naturbetesmarker, vilket innebär att markerna växer igen med träd och buskar och det öppna landskapet försvinner, fortsätter Jan Hultgren.

De senaste vargangreppen på tamdjur i Skånes och Kronobergs län sammanfattas nedan i döda och avlivade får.

31 aug – 1 sept. Pjätteryd, Älmhults kommun, 5 döda får
5 sept. Visseltofta, Osby kommun, ett dött och ett skadat får
6 sept. Gunnänga, Osby kommun, ett dött och två skadade får
13 september, Arkelstorp, Kristianstads kommun, ett dött och åtta skadade får (senare avlivade)
15 september, Näsum, Bromölla kommun, ett dött får

För mer information vänligen kontakta:
Jan Hultgren, verksamhetsutvecklare LRF Skåne på 010-184 43 16 eller jan.hultgren@lrf.se