- Att rovdjursäkra alla betesmarker kommer att kosta hundratals miljoner kronor vilket inte näringen kan finansiera, säger Hans Ramel ordförande för LRF i Skåne.

Det stöd som utgår från Länsstyrelsen för att rovdjursäkra betesmarker i Skåne täcker inte kostnaderna för stängsling samt underhåll av stängsel. I Skåne finns ca 2000 stycken fårägare varav flertalet har en liten besättning på under 30 djur. Det finns inget ekonomiskt utrymme för dessa djurägare att rovdjursäkra sina stängsel. Många har sina djur på naturbetesmarker där det är svårt att anlägga rovdjurssäkrande stängsel och där blir kostnaderna betydlig högre. 

- Hur rimmar detta med livsmedelsstrategin som säger att vi ska öka produktionen av livsmedel i Sverige? Det är ingen överdrift att många fårägare överväger att sluta med sin uppfödning av tamdjur när det finns etablerad varg i Skåne, vilket innebär att det öppna landskapet kommer att växa igen och beskogas, avslutar Hans Ramel.

Skåne har haft ett antal vargangrepp under 2020 och 2021 och med ett vargrevir kommer vargangreppen långt ifrån minska. Målet för den nuvarande förvaltningsplanen för södra rovdjurområdet är att det ska finnas ett vargrevir i Södermanland men inga ytterligare revir i övriga län i södra Sverige. Nu verkar det målet ha övergivits.

LRF Skåne anser att det inte finns utrymme för varg i Skåne. Vargar rör sig över stora områden och kommer att bli mycket stressade av tätortsområden, många vägar med tät trafik och att det finns människor överallt i naturen. Vargar hotar djurhållningen och livsmedelsproduktionen i länet.

För mer information kontakta:

Hans Ramel, ordförande LRF Skåne
070-841 57 54

Markus Asp, pressansvarig LRF Skåne
010-184 43 86 eller markus.asp@lrf.se