Båstads kommungrupp deltog vid klimatmöte för att diskutera klimatarbetet på Bjäre.
Genom Bjäre Klimatkonsortium med sina 13 olika organisationer (företag, kommunen, LRF och Svenska kyrkan) har en klimatanalys över Bjäre kunnat genomföras.
Under kvällen presenterades analysen, medlemmar i konsortiet berättade hur de arbetar med klimatfrågan och härpå följde frågor och diskussion.

Bilden: Anne-Marie Wemmert, ordförande för kommungruppen, berättar som kommungruppens arbete.