Osby kommungrupp anordnade en rundtur med kommunalrådet Niklas Larsson för att diskutera landsbygden och dess näringar. Det blev även ett besök i Ängarna och ett nytt stallbygge för 120 dikor. Många intressanta punkter diskuterades, allt från vad värmeverket skall användas till, om EUs skogspolitik går igenom till lokala tjänstemäns vegopropaganda och rabiata avståndstaganden från lokalproducerat kött.
Nästa vecka tar kommungruppen ut oppositionsrådet på samma tur.

Foto: Anders Edbro