LRF Skånes preliminära yttrande gällande tredje Samrådet Järnvägsplan, Samrådsunderlag och Lokaliseringsutredning, Hässleholm-Lund, en del av nya stambanor, Skåne Län, Ärendenummer 2018/88 290.

Du hittar yttrandet i pdf till höger här på sidan.

Se film från möte med Trafikverket och Anders Åkesson från Trafikutskottet.