I torsdags tjuvstartade Hässleholms kommungrupp på vecka 47-kampanjen. Vi hade skogsdag för politiker och tjänstemän från kommunen. Vi pratade om familjeskogsbruk hemma hos Ann Marke som visade upp en annan bild än vad dagens skogsdebatt visar.
Från kommungruppen deltog Lennart Axelsson, Ola Carlsson Anna Marke och Mats-Ola Persson representerade
Foto: Mats-Ola Persson