Hallå där Johan Lagerholm, Jeanette Blackert och Per Willén, styrelserepresentanter i regionernas medlemsutskott.

Hur går ni tillväga inför regionstyrelsens remissvar?

- Vi kommer dels att ha en dialog inom styrelsen, men även förankra arbetet med lokalavdelningar och kommungrupper i samband med höstens förtroendemannaträffar.

Varför är det här viktigt?

- Organisationen och arbetssättet är viktigt för att LRF ska kunna bedriva ett effektivt arbete både lokalt och regionalt. Nya sätt att påverka och kommunicera har skapats sedan LRF bildades och nu måste vi hänga med i den utvecklingen genom att se till att vi framtidssäkrar folkrörelsen.

Alla medlemmar kan skicka synpunkter till regionkontoret senast 31 oktober

Alla medlemmar är välkomna att mejla synpunkter och medskick till karin.madsen.wessman@lrf.se senast den 31 oktober 2019.