Kandidaterna har fått svara på 3 frågor:

  1. Berätta kort om dig själv.
  2. Vad har du för verksamhet, inriktning på gården, eller andra meriter/kopplingar till de gröna näringarna?
  3. Vad vill du jobba med och driva för frågor som förtroendevald i regionstyrelsen?

Stefan Gustafsson
Jag heter Stefan Gustafsson är 57 år och bor på Dentersta gård söder om Flen. Mina intressen är jobbet, föreningsliv och motorcykel-åkning.

Tillsammans med min familj driver mjölkproduktion, köttproduktion och spannmålsodling sedan 1988 på Dentersta och Lagmansö i Vadsbro. Vi driver en ekologisk verksamhet med stor del arrenderad mark som även innehåller mycket betesmark.

Jag tycker att vi behöver producera mer mat i Sörmland. Det är tråkigt att djurproduktionen hela tiden minskar. Jag är också intresserad av arrende- och viltfrågor. För oss företagare och lantbrukare är bra villkor också viktigt.

Elin Beckman
Är uppvuxen på en mjölkgård, i tonåren skulle jag aldrig bli bonde. Efter gymnasiet arbetade jag som florist i flera år. Intresset för lantbruket blev större. 2001 gick jag grundkursen på Vreta och året efter driftledarutbildningen. 2013 tog jag och min man över min föräldragård.

Vi har knappt 100 dikor, vi försöker hela tiden utveckla och effektivisera företaget till djurens och våra egna fördelar. Bra djurhälsa och djurvård samt en bra arbetsplats för oss själva är viktigt. Har en liten spannmålsproduktion, främst för att bryta vallen med något annat men även för att få halm till våra djur och dess djupströbäddar. Vi säljer livkalvar på hösten, sparar egen rekrytering samt lite kvigor för slakt till nötlådor samt försäljning i bla. gårdsbutiken.

 Det som är viktigt för mig är att informera människor om det svenska lantbruket och hur det fungerar, både inom växtodling och djurproduktion. Vill att offentliga måltider i första hand ska bestå av svenska produkter.

Vi måste kunna fortsätta att bedriva lantbruk, upprätthålla produktionen och arbeta efter livsmedelsstrategin. Lantbrukares rätt att skydda sina grödor, även på arrenden, och få ersättning vid viltskador. 

Frågor som rör lantbrukare och kontroller från myndigheter är också viktiga, myndighetspersoner ska bli mer rådgivande än dömande vid sina kontroller. Okynnesanmälningar ska inte belasta oss företagare.