Generellt sett, hur ser sörmlandsbönderna på teknikutveckling och kompetensbehov?

- Det är tvådelat. Det finns framsynta brukare som har en klar plan hur man vill utveckla framåt, men den stora majoriteten ser ingen förändring mot hur det är idag. Det bekräftar 20-80 förhållandet. 20 procent, främst större företag, med tydliga produktions- och utvecklingsmål och 80 procent som kör på som de brukar. Resultatet visar att så olika grupper behöver olika stimulans för att näringen ska utvecklas som helhet.

Hur många är det som har svarat i undersökningen?

- 141 har lämnat fullständiga svar, och lika många har delvis svarat på enkäten. Vi har också åkt runt i länet och gjort ett 20-tal djupintervjuer med utvalda företrädare från de olika inriktningarna.

Vad överraskade dig mest?

- Skillnaderna mellan de stora gårdarna och resultaten av majoritetssvaren från de lite mindre företagen. De flesta ser inte teknikutveckling, samverkan och lärlingar som vägen framåt, samtidigt som man säger att det är svårt att hitta kompetent arbetskraft. Undersökningen visar skrämmande lågt intresse för integration och jämställdhet, det sticker ut jämfört med andra sektorer. Det positiva är att nu finns det ett underlag, något konkret att arbeta med för att få de gröna näringarna i Sörmland att utvecklas och växa. Ur insikt kan det komma förändring och positiv utveckling.

Läs hela rapporten: ”De biobaserade näringarna i Sörmland – egen framtidsbild av teknikutvecklingen och kompetensbehov”

Undersökningen har koppling till den regionala livsmedelsstrategin.