Men mitt under coronakrisen äventyrar våra politiker den svenska hållbara matproduktionen. Jordbruksbudgeten kan minskas med cirka 15 procent jämfört med dagens nivå, vilket innebär 500 miljoner kronor mindre till Sveriges jordbruk och landsbygd per år.

Det skulle innebära en kraftigt försämrad konkurrenskraft gentemot andra EU-länder och gynna import av jordbruksprodukter, varor som många gånger producerats på sätt som inte är tillåtet i Sverige, exempelvis med sämre djurskydd, mer antibiotika och onödiga kemiska bekämpningsmedel.

Den nationella strategin säger att svensk livsmedelsproduktion ska ta extra stor hänsyn till både miljö och klimat, ett regelverk som kostar pengar.

Hittills har politikerna finansierat dessa ökade kostnader. Tack vare EU:s jordbruksstöd, CAP, har Sveriges bönder kunnat satsa på goda investeringar, smart innovation, god djurvälfärd och klimatsmart matproduktion - utan att konsumenterna behövt betala mer för maten.

Nu blåser vi till strid för både den svenska bonden och den svenska maten. Vi kan inte acceptera att 500 miljoner lyfts ur jordbruk- och landsbygdsbudgeten, vilket vi meddelat statsminister Stefan Löfven (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

En minskad livsmedelsproduktion går på tvärs med livsmedelsstrategin i våra regioner. Många jobb skulle gå förlorade när gårdar tvingas lägga ner. Vi riskerar en sämre beredskap vid kriser, minskad biologisk mångfald och att landsbygden växer igen.

Jeanette Blackert, LRFs regionordförande i Östergötland
Johan Lagerholm, LRFs regionordförande i Södermanland
Per Willén, LRFs regionordförande i Örebro län

Vill du också skriva under uppropet? Klicka på länken så kommer du till sidan.
(Namninsamlingen är avslutad i och med överlämnandet till Finansministern den 3 sep.)