LRF i Södermanland, Östergötland och Örebro ingår sedan några år tillbaka i nätverk i respektive län som jobbar med brandberedskap genom samverkan och samordning av resurser. I nätverken finns utöver LRF organisationer som Maskinringen, Skogsstyrelsen, Mellanskog/Södra, Länsstyrelsen och Räddningstjänsten. Till exempel har Maskinringen register med gödseltunnor, maskiner och personer som kan ringas in för att hjälpa till med släckningsarbete, brandbevakning och eftersläckning. Om du vill vara med och bidra i händelse av brand är du välkommen att kontakta Maskinringen.

– Det är bra med gemensamma möten i det här nätverket. Att känna till varandra och veta vad var och en kan erbjuda för resurser i mer organiserad form är otroligt viktigt. Vi inom LRF och jordbruket har lokalkännedomen och kontaktytorna – vilket kan vara avgörande vid en händelse, säger Per Wendler, vice ordförande och omsorgsansvarig i LRF Östergötlands styrelse.

Samhället har numer god beredskap med brandflyg för att inventera under sommaren samt vattenskopande flygplan och helikoptrar, men mycket finns att göra för enskilda markägare. Börjar det brinna i skog och mark är det bråttom.

- Det är viktigt att vattenposterna är funktionella. Nu jobbar vi för att ta fram en kravspecifikation för att det ska bli tydligt hur en fyllningsplats kan se ut och vad den bör tåla, säger Anna Åman.

Johan Lagerholm, ordförande i LRF Södermanland, fortsätter.

-Fundera redan nu på hur det ser ut i ditt område och på dina marker. Om det börjar brinna, kommer de som jobbar med släckningen åt vatten snabbt? Eller behöver det tas bort några vindfällen, röjas sly och buskar som vuxit upp eller göras förbättringar av vägen på sina ställen för att underlätta arbetet?

- Det är också till stor hjälp att märka ut GPS-koordinaterna för vattenposten. Förbered så mycket som möjligt innan en eventuell brand, och se över försäkringarna, säger Johan Lagerholm.